«Οι Γνωστικοί» του Sean Martin ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΡΧΕΤΥΠΟ”

«Οι Γνωστικοί» του Jacques Lacarriere ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ

«ΠΙΣΤΙΣ-ΣΟΦΙΑ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”

«Το βιβλίο του ΙΕΟΥ» [Η Διδασκαλία του Ιησού προς τους μαθητές Του]

«Τα Γνωστικά Ευαγγέλια». “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ”

«Τα Γνωστικά μυστικά των Ναασσηνών» του Mark H. Gaffney. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ

«Απόκρυφα Κείμενα της Καινής Διαθήκης» ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”

«Αναζητώντας την Αρχέγονη Θεία Λατρεία». του Eques a Servitio Dei ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ”

«Η Εσωτέρα Εκκλησία» του I.V. LOPUKHIN ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ”

«Ο Γνωστικισμός στη σύγχρονη εποχή». Δημ. Πολυχρόνη. (Διδασκαλίες καὶ Τυπικά τῆς Γνωστικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Jules Doinel). ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ”

«Χριστιανικός Γνωστικισμός». Σάββα Αγουρίδη, Εκδ. Αρτος Ζωής.