«Οι Γνωστικοί» του Sean Martin. Εκδόσεις ΑΡΧΕΤΥΠΟ

«Οι Γνωστικοί» του Jacques Lacarriere. Εκδόσεις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

«ΠΙΣΤΙΣ-ΣΟΦΙΑ». Εκδόσεις ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Τα Γνωστικά Ευαγγέλια

«Γνωστικές Κοσμογονίες» του Gastone Ventura