«Οι Γνωστικοί» του Sean Martin. Εκδόσεις ΑΡΧΕΤΥΠΟ

«Οι Γνωστικοί» του Jacques Lacarriere. Εκδόσεις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ