«Οι Γνωστικοί» του Sean Martin ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΡΧΕΤΥΠΟ”

«Οι Γνωστικοί» του Jacques Lacarriere ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ

«ΠΙΣΤΙΣ-ΣΟΦΙΑ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”

«Το βιβλίο του ΙΕΟΥ» [Η Διδασκαλία του Ιησού προς τους μαθητές Του]

Τα Γνωστικά Ευαγγέλια “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ”

«Τα Γνωστικά μυστικά των Ναασσηνών» του Mark H. Gaffney. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ

Απόκρυφα Κείμενα της Καινής Διαθήκης ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”

«Αναζητώντας την Αρχέγονη Θεία Λατρεία». του Eques a Servitio Dei ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ”

»Η Εσωτέρα Εκκλησία» του I.V. LOPUKHIN ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ”