«Οι Γνωστικοί» του Sean Martin

«Οι Γνωστικοί» του Jacques Lacarriere

«ΠΙΣΤΙΣ-ΣΟΦΙΑ»

Το βιβλίο του ΙΕΟΥ [Η Διδασκαλία του Ιησού προς τους μαθητές Του]

Τα Γνωστικά Ευαγγέλια

«Γνωστικές Κοσμογονίες» του Gastone Ventura

Απόκρυφα Κείμενα της Καινής Διαθήκης